انتصاب‌های جدید در توزیع برق استان تهران

 با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، مدیر نظارت بر اجرای طرحها، مدیر امور خدمات فنی، مدیر امور مهندسی و طراحی منصوب شدند.

به گزارش برق نیوز، براساس احکام صادر شده از سوی حاجی رضا تیموری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، آقایان حسین اردکانی به عنوان مدیر نظارت بر اجرای طرحها، علی اکرم منصور کراتی مدیر امور خدمات فنی، حامد احمدی مدیر امور مهندسی و طراحی و محسن نجفی به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب شدند.

 

 

مطالب مشابه