تاریخچه رطوبت سنج

رطوبت سنج (نم سنج) ابزاری جهت اندازه گیری میزان رطوبت هوا یا گازهای دیگر است. این ابزار شکل های متفاوتی را در طول تاریخ به خود دیده است. لئوناردو داوینچی نخستین رطوبت سنج را که شکلی ابتدایی داشت در سده ی پانزدهم ابداع نمود.

فرانچسکو فولی هم در سال 1664 یک رطوبت سنج عملی تر ساخت. در سال 1783 فیزیکدان و زمین شناس سوئیسی هوراس بندیکت دو سوسور نخستین نم سنج را با استفاده از موی انسان ساخت. این نم سنجها که بر مبنای اصول مواد ارگانیک (مثلاً موی انسان) کار می کنند را نم سنج های مکانیکی می گویند. نم سنج مویی با توجه به کم و زیاد شدن رطوبت با انقباض و انبساط مو و تکان دادن سوزن اندازه گیر کار می کند.

بهترین نم سنج موجود “حباب تبخیر سنج خشک و تر” می باشد. این ابزار دو دماسنج (ترمومتر) جیوه ای است که یکی تر و یکی خشک است. آب موجود در دماسنج مرطوب تبخیر شده و گرما را جذب می کند. با این کار سطح آب ترمومتر پایین می آید. سپس با استفاده از جدول محاسباتی و اندازه گیری مقدار پایین آمدن آب رطوبت نسبی اندازه گیری می شود.

با وجود اینکه واژه ی تبخیر سنج توسط ارنست فردیناند آگوست ابداع شد اختراع خود این ابزار را به فیزیکدان سده ی نوزدهم سر جان لزلی (1776-1832) نسبت می دهند.

برخی نم سنج ها با اندازه گیری تغییرات مقاومت الکتریکی کار می کنند. برای این کار تکه ی نازکی لیتیوم کلراید یا مواد نیمه هادی دیگری را استفاده کرده و با اندازه گیری مقاومت آنها (که تحت تاثیر رطوبت کم و زیاد می شود) رطوبت اندازه گیری می شود.

دیگر مخترعین رطوبت سنج

رابرت هوک: هوک در سده ی هفدهم و هم عصر سر آیزاک نیوتون بود و توانست تعدادی ابزارهای هواشناسی نظیر فشار سنج و باد سنج را ابداع کند. نم سنج اختراعی او که نخستین نم سنج مکانیکی محسوب می شود از غلافک گیاه جو سود برده بود که طبق رطوبت هوا حلقه دار و راست می شود. اختراعات دیگر هوک قفل کاردان، دستگاه تنفس مصنوعی اولیه، چرخ لنگر و فنر تعادلی بود که برای ساخت ساعتهای دقیقتر به کار گرفته شد. اما مهمترین اختراع او باتری بود.

جان فردریک دانیل: در سال 1820 شیمی دان و هواشناس بریتانیایی جان فردریک دانیل یک رطوبت سنج شبنمی اختراع نمود. این ابزار برای اندازه گیری دما در جایی که هوای مرطوب به نقطه ی اشباع می رسد استفاده ی همگانی یافت. عمده شهرت دانیل به جهت اختراع باتری دانیل است که باتری بهتری در مقایسه با باتری ولتایی مورد استفاده در روزهای ابتدایی اختراع باتری می باشد.

منبع: mediasoft

مطالب مشابه